Overige publicatiesMargriet vertelde over haar onderzoek bij Dr. Kelder en Co:

Podcast

In deze podcast, een samenwerking met het ervaringsdeskundigenplatform van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP), deelt onderzoeker Margriet Lenkens de resultaten van haar onderzoek waarin ze zeventien ervaringsdeskundigen interviewde over hun ondersteuning aan jonge mensen met crimineel gedrag. Ze gaat in gesprek met ervaringsdeskundige en onderzoeker Leonard van der Kolk en een cliënt over wat deze resultaten betekenen voor de praktijk. Over wat nu écht de belangrijkste overeenkomst is tussen cliënten en voormalig cliënten, waarom openheid tot een menselijker relatie kan leiden en hoe ervaringsdeskundigen een voorbeeld kunnen zijn voor hulpverleners zonder strafblad.

Blogs

Wees een mens, ook (of juist?) in het forensische werkveld

Vanaf mijn geïmproviseerde thuiswerkplek zag ik de anderen een voor een digitaal binnen druppelen. De een met hond en koffie op de bank, de ander buiten in het zonnetje met op de achtergrond spelende kinderen. Ik mocht wat vertellen over de resultaten van mijn onderzoek.

Empathie, hoop en waardevolle lessen: wat heeft de ‘ervaringsdeskundige’​ te bieden voor jongeren met crimineel gedrag?

Tijdens de voorbereidingen voor het protocol paper merkte ik al hoe weinig consensus er is over de effecten van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij jonge mensen met crimineel gedrag, maar zelfs ook al over de terminologie die hiervoor gebruikt wordt. Zo bevatte mijn zoekstrategie meer dan 20 varianten voor ‘ervaringsdeskundige’, waarvoor in het Engels overigens nóg meer termen zijn, elk met een nét iets andere rol of invulling.

Risicojongeren: een pantser van autonomie

Uit de interviews bleek dat veel jongeren zich niet gezien of gewaardeerd voelden en misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verraad hadden ervaren. Daarnaast brachten eerdere vormen van hulpverlening vaak teleurstellingen. Dan is het best logisch dat er een pantser ontstaat, waardoor niemand je meer kan raken.

Je kan me snappen, maar je kan me nooit begrijpen.

Waar deze jongeren meer voor open lijken te staan, is ondersteuning door iemand die vergelijkbare dingen heeft meegemaakt. Ze hebben namelijk het gevoel dat die hen beter kan begrijpen. Dit zette mij aan het denken: kan dit werken?

Over ervaringsdeskundigheid in de forensische sector

Binnen het EFP is een platform van forensische ervaringsdeskundigen. Naast dat zij op regelmatige basis intervisiebijeenkomsten organiseren over belangrijke thema’s binnen het werken als forensische ervaringsdeskundigen, hebben zij een kubus gemaakt met do’s en don’ts. Daarnaast hebben ze een film opgenomen over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie en hebben ze een webinar georganiseerd. Zie de website van het EFP voor meer informatie hierover. 

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) ontwikkelde in samenwerking met GGZ Ecademy én professionals en experts uit het forensische zorgveld de e-learning module Samenwerken met ervaringsdeskundigen van de Forensische Leerlijn. Dit leerproduct is gratis toegankelijk. 

Onderzoeksinstituut IVO werkte eerder samen met GGzE/De Woenselse Poort, Dimence Groep en GGZ Noord-Holland Noord aan een onderzoek over ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie. Dit leverde een eindrapport en een handreiking op. Lees meer over dit onderzoek.