More than a mirror

More than a mirror

Over Margriet Lenkens

Jongeren die strafbare feiten plegen moet je niet alleen op hun daden afrekenen, vindt Margriet Lenkens. Wat zijn de oorzaken van dat delinquent gedrag? Hoe voorkom je dat ze dit gedrag (weer) vertonen? En, misschien nog belangrijker, hoe kun je deze jongeren zo ondersteunen dat ze, ondanks risicofactoren in hun leven, een ‘normaal’ bestaan opbouwen waarop ze trots kunnen zijn? In Rotterdam doet Margriet promotieonderzoek naar kwetsbare jongeren, waarbij ook deze vragen aan bod komen. Ze richt zich op de vraag hoe ervaringskennis kan helpen in de ondersteuning van jonge mensen die betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten. Hierbij kijkt ze vooral naar de relatie tussen ervaringsdeskundigen en hun cliënten.

In haar onderzoek vindt Margriet het belangrijk om kwalitatieve en kwantitatieve methoden te combineren. Ze schuwt de cijfers niet, maar wil ook de verhalen hierachter horen en een centrale plek geven. Margriet weet hoe je bij jongeren kunt doorvragen om tot de kern van hun problemen te komen. En de gevonden onderzoeksresultaten vertaalt ze in een heldere analyse waarmee de zorg en hulpverlening voor jongeren in de praktijk meteen en krachtiger verder kan. Margriet vindt het ook belangrijk dat de kennis die ze in haar onderzoek verzamelt bij een groter publiek terechtkomt. Daarom schrijft ze regelmatig blogs, vindt ze het leuk om podcasts op te nemen, en is ze als adviseur betrokken bij projecten rondom ervaringsdeskundigheid.

In 2011 rondde Margriet de master Forensische Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie af aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze als docent bij de minor Jeugd & Criminaliteit aan dezelfde universiteit. In 2020 behaalde ze haar master Medical Psychology aan het Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES) bij het Erasmus MC. Haar baan bij Onderzoeksinstituut IVO combineert Margriet met een onderzoekersfunctie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar vrije tijd reist, duikt en kookt ze graag, en op Instagram geeft ze toegankelijke tips rondom duurzaamheid. Daarnaast is ze in haar woonplaats Den Haag actief bij GroenLinks op het gebied van sociale thema’s.